Правознавство


9 клас

28.09.2021 Виконуємо практичну роботу "Соціальні норми в житті людини" на с. 33-34 (завдання 1,2,3)

05.10.2021 Переходимо в zoom аналізуємо письмово правові задачі

02.11.2021 Переходимо в zoom

09.11.2021 Переходимо в zoom Виконуємо письмово практичну роботу "Юридична відповідальність на с. 56-61

30.11.2021 Переходимо в zoom Опрацьовуємо презентацію "Конституція - Основний Закон держави" письмово завдання на слайді 18,23

07.12.2021 Переходимо у zoom виконати письмово юридичні задачі на с. 75 (1-4), с.79 (1-3), с. 81. № 11.

Громадянська освіта


10 клас

27.09.2021 Виконуємо практичну роботу "Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною" на с. 18-19.

28.09.2021 Опрацюйте с. 22-23. Проаналізуйте письмово у зошиті завдання 4 на с. 23. Як ви розумієте думку Мартіна Гайдеггера?

04.10.2021 Переходимо в zoom Виконайте письмо у зошиті завдання 9. Як ви розумієте цей вислів?

05.10.2021 Опрацьовуємо матеріал підручника на с. 32-35. Аналізуємо презентацію "Еволюція прав людини"

01.11.2021 Переходимо в zoom опрацювати презентацію "Соціокультурна багатоманітність" виконати творче завдання (слайд 23)

02.11.2021 Опрацьовуємо тему "Ефективна комунікація" на с.52-55, виконати письмово завдання №3 на с. 55

08.11.2021 Опрацювати презентацію "Стереотипи та упередження. Толерантність" виконати письмово завдання на останньому слайді

09.11.2021 Виконати практичну роботу "Перемовини, роз'язання конфліктів" на с. 60-62

29.11.2021 Опрацювати презентацію "Поняття громади" напішіть есе на тему: "Роль громадян у житті громади"

30.11.2021 Опрацювати с. 83-85 "Громадська участь у житті суспільства" виконати письмово завдання № 4 на с. 85

06.12.2021 Переходимо в zoom Опрацювати презентацію "Школа - простір демократаї" виконати письмово завдання на слайді № 5

07.12.2021 Опрацювати с. 89-93, виконати письмово завдання № 11 на с. 93.

Всесвітня Історія, Історія України 9 клас


23.09.2021 Виконуємо самостійну роботу "Початок становлення індустріального суспільства" на с. 48 завдання (1-6, 12)

27.09.2021 Виконуємо практичну роботу "Суспільні наслідки промислової революці (перевороту). Зміни в житті та побуті різних верств населення на с. 49-53

28.09.2021 Переходимо в zoom опрацьовуємо презентацію "Велика Британія у п/п XIX ст. виконати письмо завдання 6 на с. 60

30.09.2021 Переходимо у zoom опрацьовуємо презентацію "Франція у п/п XIX ст. виконати письмово у зошиті завдання (5,7,8) на с. 66

04.10.2021 переходимо в zoom Опрацьовуємо презентацію Революції 1848-1849 років. Весна народів. виконуємо письмово завдання 10 на с. 74

05.10.2021 Опрацьовуємо параграф 10 "Російська та Австрійська імперії" письмово виконуємо історичний диктант

07.10.2021 переходимо в zoom узагальнюємо знання "Сполучені Штати Америки у п/п XIX ст" виконати письмово завдання № 10 на с. 109

01.11.2021 Історія України переходимо в zoom виконати письмово завдання за матеріалом презентації "Російський опозиційний та польський національно-визвольний рухи на теренах України" (слайд 10,11)

02.11.2021 Історія України виконуємо практичну роботу "Програмові документи Кирило-Мефодіївького братства як джерело ідей національно-визвольного руху"

04.11.2021 Історія України виконуємо узагальнення за темою "Українські землі у складі Російської імперії к XVIII п/п XIX ст. на с. 60-63 (завдання 1-22).

08.11.2021 Історія України опрацьовуємо презентацію "Українські землі у складі Австрійської імперії к 18 поч 19 ст" виконати письмо завдання на останньому слайді

09.11.2021 Історія України опрацювати "Початок українського національного відродження на Західній України к 18 - п/п 19 ст" с. 68-72. Виконати письмово завдння 1,4 на с. 72. Завдання № 5 на с.72 (для окремих учнів)

29.11.2021 Історія України Виконуємо письмово контрольну роботу "Культура на українських теренах у к 18 - п п 19 ст"

30.11.2021 Історія України переходимо в zoom Опрацювати с.126-127 "Кримська війна" виконати письмово завдання № 2 на с. 127

02.12.2021 Історія України переходимо в zoom опрацювати презентацію "Реформи в Наддніпрянській Україні у 60-70 роках 19 ст" заповнити таблицю

06.12.2021 Історія України переходимо у zoom

07.12.2021 Історія України Опрацювати с. 135-141 (пункт1-2) дати письмові відповіді на запитання № 2 на с.147

Інтегрований курс Історія 6 клас


23.09.2021 Опрацювати презентацію "Трипільська культура" виконати завдання № 3 на с. 38

28.09.2021 переходимо в zoom виконуємо письмо завдання № 2 на с. 40

30.09.2021 переходимо в zoom виконуємо практичну роботу "Хронологічні вправи"

05.10.21021 Виконуємо контрольну роботу "Первісні спільноти. Археологічні культури"

07.10.2021 переходимо в zoom узагальнюємо знання презентація "Утворення Єгипетської держави" виконуємо письмово завдання № 3 на с. 48

02.11.2021 Виконуємо контрольну роботу за темою "Давній Єгипет"

04.11.2021 Переходимо zoom

09.11.2021 Переходимо в zoon

30.11.2021 Переходимо у zoom Опрацювати с. 79-80 скласти тези за пунктом № 3 у зошиті

02.12.2021 Переходимо у zoom Виконати тестову роботу на тему: "Давній Китай"

07.12.2021 Переходимо в zoom Виконати на с. 85-89 практичну роботу "Писемність, освіта та наукові знання у давньому Китаї"

Кiлькiсть переглядiв: 134